Σελίδες

  • ΗΦΨΗΨΦΗ
  • ΘΦΤΘ
  • ΦΘΘΦ
  • ΦΘΦΓΤΘ

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2008

Λογισμικό "ΑΒΑΚΙΟ" - Ι.Τ.Υ.

Το Αβάκιο E-Slate προσφέρει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδότες) εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών «Μικρόκοσμων» (εστιασμένων εφαρμογών) για πειραματισμό και διερεύνηση φαινομένων, εννοιών, υποθέσεων και συσχετισμών. Ιδέες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε λογισμικό, στη μορφή Μικρόκοσμων που απαρτίζονται από αλληλο-συνεργαζόμενες «Ψηφίδες». Οι Ψηφίδες παρέχονται ως μια βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων υπολογιστικών αντικειμένων (software components), ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτική χρήση, τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν μεταξύ
τους σε οποιoνδήποτε συνδυασμό. Έτσι, με κατάλληλη διασύνδεση των Ψηφίδων από τον χρήστη-εκπαιδευτικό, δημιουργείται το εκπαιδευτικό λογισμικό-δραστηριότητα. Η διασύνδεση και διαχείριση τόσο των ψηφίδων όσο και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Μικρόκοσμων) μπορεί να προγραμματιστεί μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη συμβολική γλώσσα βασισμένη στη Logo.
Κατασκευάστηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) Ερευνητική Μονάδα 3: Learning Technology Group
Το λογισμικό διατίθεται είτε σε μορφή CD-ROM είτε σε μορφή on-line download από τη διεύθυνση http://E-Slate.cti.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: