Σελίδες

  • ΗΦΨΗΨΦΗ
  • ΘΦΤΘ
  • ΦΘΘΦ
  • ΦΘΦΓΤΘ

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2007

ΤΠΕ και Εκπαιδευτική Αλλαγή

ΤΠΕ και Εκπαιδευτική Αλλαγή

Η εισαγωγή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας και συνιστά μία από τις κυριότερες απαντήσεις στην κρίση του σχολείου

Η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης χάρη στα πολυμέσα και τη δικτυακή τεχνολογία είναι μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαικής συνεργασίας. Όλα τα σχολεία, αν όχι όλες οι τάξεις, πρέπει να διαθέτουν πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό, όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να βελτιώσουν τις μεθόδους εργασίας τους και όλοι οι νέοι πρέπει να καταστούν ικανοί να διευρύνουν τους ορίζοντές τους χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέσα και εργαλεία» (Eurydice, 2004:3)